امتحان جامع

نوشته شده توسط دکتر رشادی

زمان امتحان جامع نیمسال دوم 94-95

تاریخ امتحان: 25-26-27 اردیبهشت ماه است و ساعت امتحانات اعلام خواهد شد.

اطلاعیه‌های گروه در کانال تگلرام گروه اعلام می‌شود:

https://telegram.me/ComputerSrbiau