امتحان جامع نیمسال دوم 95-96

نوشته شده توسط دکتر رشادی

ثبت‌نام امتحان جامع به صورت حضوری انجام می‌شود و دانشجویان متقاضی  باید در فرم ذیل عناوین درس‌ها را نوشته و سپس پس از تائید گروه و استاد راهنما، فرم را به آموزش دانشکده تحویل نمایند. لازم بذکر است درس‌ها توسط گروه انتخاب شده که  براساس هماهنگی است که مدیران گروه با اساتید درس‌ها انجام داده‌اند.

برگه ثبت‌نام امتحان جامع:

http://computer.srbiau.ac.ir/attachments/article/139/General_Exam_Registeration_Form.pdf

زمانبندی ثبت‌نام:

گرایش هوش مصنوعی - جناب آقای دکتر شریفی

روز یکشنبه 96/01/20 از ساعت 10:00 الی 11:00 اتاق اساتید فنی و مهندسی

 روز دوشنبه 96/01/21 از ساعت 12:00 الی 13:00 اتاق اساتید فنی و مهندسی

گرایشهای معماری کامپیوتر و نرم افزار - جناب آقای دکتر رشادی

روز یکشنبه مورخ 96/01/20 از ساعت 13:00 الی 15:30 طبقه دوم فنی و مهندسی

روز دوشنبه مورخ 96/01/21  از ساعت 13:00 الی 15:30 طبقه دوم فنی و مهندسی

اطلاعات تماس در لینک مدیر گروه:

http://computer.srbiau.ac.ir/index.php/faculty/reshadi

http://computer.srbiau.ac.ir/index.php/faculty/sharifi

لازم بذکر است گذراندن امتحان زبان و همچنین درس وصایا الزامی است.

تاریخ امتحان: گرایش های معماری کامپیوتر و نرم‌افزار در دو روز 30 و 31 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

ین اطلاعیه از طریق کانال تلگرام گروه کامپیوتر علوم و تحقیقات نیز ارسال می‌شود.

https://telegram.me/ComputerSrbiau