دکتر میترا ميرزارضايي - استادیار

نوشته شده توسط ميترا ميرزارضايي

Mitra Mirzarezaei

Assistant Professor

Computer Engineering Department

Science and Research Branch Islamic Azad University

 Email: mirzarezaee[at]srbiau[dot]ac[dot]ir ,and mirzarezaee[at]yahoo[dot]com 

 Research Interests

 Statistical and Structural Pattern Recognition and its applications

Bioinformatics

Game Theory and its applications

Connected Cars

Machine Learning and Soft Computing

Artificial Intelligence in Education, telecommunication, and Biology

 

Personal webpage

http://computer.srbiau.ac.ir/index.php/faculty/mirzarezaei

 (My schedule in Google Calendar (following link

 My Google calendar 

 میترا ميرزارضايي

 Mitra Mirzarezaei

 استادیار گروه کامپیوتر

 زمینه‌های پژوهش:      

 Statistical and Structural Pattern Recognition

Game Theory

Bioinformatics

Machine Learning and Soft Computing

Artificial Intelligence in Education, telecommunication, and Biology

 صفحه‌ی وب شخصی: 

 http://computer.srbiau.ac.ir/index.php/faculty/mirzarezaei

روزهای حضور  در نيمسال دوم سال تحصيلی 97-1396:     

شنبه 8:30- 13:00         دفتر کار - ساختمان ابن سينا بلوک سی- ط 4       مراجعه دانشجويان با هماهنگی قبلی

يکشنبه 8:30- 13:00      دفتر کار - ساختمان ابن سينا بلوک سی- ط 4       مراجعه دانشجويان با هماهنگی قبلی

دوشنبه  8:30- 10:00    دفتر کار  - ساختمان ابن سينا بلوک سی- ط 4       مراجعه دانشجويان با هماهنگی قبلی

             10:15-12:45     کلاس - درس نظريه بازيها  414 بلوک A غربی 

سه شنبه   8:30 -13:00     دفتر کار- ساختمان ابن سينا بلوک سی- ط 4  مراجعه دانشجويان با هماهنگی قبلی

چهارشنبه  7:30 -10:15     کلاس   - درس شناسايي ساختاری الگو 412 بلوک C غربی

                  10:15-12:45     کلاس - درس شناسايي الگو 412 بلوک C غربی  

 لطفا برای مراجعه در روزها و ساعتهای ذکر شده از طريق پيامک از قبل هماهنگ نماييد.

جزئیات روز و ساعات حضور در دانشگاه براساس تقویم گوگل که به صورت هفتگی بروز میشود:

تقویم گوگل ميرزارضايي

My Google calendar

 تماس:

 ایمیل:

 mirzarezaee[at]srbiau]dot]ac[dot]ir, and  mirzarezaee[at]yahoo[dot]com

 تلفن: 09391505738

ارتباط از طريق ارسال پيامک در روزهای کاری از ساعت 10- 16، پیام‌های متنی در خارج از این ساعات پاسخ داده نمی‌شود.