دکتر میترا ميرزارضايي - استادیار

نوشته شده توسط ميترا ميرزارضايي

Mitra Mirzarezaei

Assistant Professor

Computer Engineering Department

Science and Research Branch Islamic Azad University

 Email: mirzarezaee[at]srbiau[dot]ac[dot]ir ,and mirzarezaee[at]yahoo[dot]com 

 Research Interests

 Statistical and Structural Pattern Recognition

Bioinformatics 

Drowsy Driver Detection

Machine Learning and Soft Computing

Artificial Intelligence in Education, telecommunication, and Biology

 

Personal webpage

http://computer.srbiau.ac.ir/index.php/faculty/mirzarezaei

 (My schedule in Google Calendar (following link

 My Google calendar 

 میترا ميرزارضايي

 Mitra Mirzarezaei

 استادیار گروه کامپیوتر

  •  مدیر گروه مقطع  ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش‌ نرم‌افزار

 زمینه‌های پژوهش:      

 Statistical and Structural Pattern Recognition

Bioinformatics

Machine Learning and Soft Computing

Artificial Intelligence in Education, telecommunication, and Biology

 صفحه‌ی وب شخصی: 

 http://computer.srbiau.ac.ir/index.php/faculty/mirzarezaei

روزهای حضور :     خردادماه 1396

 دوشنبه96/3/22   سه شنبه 96/3/23 چهارشنبه 96/3/24

شنبه 96/3/27      یکشنبه 96/3/28     دوشنبه    96/3/29

ساختمان ابن سينا - بلوک C- ط 4- دفتر گروه         مراجعه دانشجويان با هماهنگی قبلی                   (12:00-8:00)

 

تيرماه 1396

شنبه96/4/17   یک شنبه 96/4/18     دوشنبه 96/4/19

شنبه 96/4/24      یکشنبه 96/4/25    دوشنبه  96/4/26

شنبه 96/4/31

ساختمان ابن سينا - بلوک C- ط 4- دفتر گروه         مراجعه دانشجويان با هماهنگی قبلی                   (12:00-8:00)

 لطفا برای مراجعه در روزها و ساعتهای ذکر شده از طريق پيامک از قبل هماهنگ نماييد.

 

جزئیات روز و ساعات حضور در دانشگاه براساس تقویم گوگل که به صورت هفتگی بروز میشود:

تقویم گوگل مدیر گروه مقطع ارشد

My Google calendar

 تماس:

 ایمیل:

 mirzarezaee[at]srbiau]dot]ac[dot]ir, and  mirzarezaee[at]yahoo[dot]com

 تلفن: 09391505738

ارتباط از طريق ارسال پيامک در روزهای کاری از ساعت 10- 16، پیام‌های متنی در خارج از این ساعات پاسخ داده نمی‌شود.