دکتر میترا ميرزارضايي - استادیار

نوشته شده توسط ميترا ميرزارضايي

Mitra Mirzarezaei

Assistant Professor

Computer Engineering Department

Science and Research Branch Islamic Azad University

 Email: mirzarezaee[at]srbiau[dot]ac[dot]ir ,and mirzarezaee[at]yahoo[dot]com 

 Research Interests

 Statistical and Structural Pattern Recognition

Bioinformatics 

Drowsy Driver Detection

Machine Learning and Soft Computing

Artificial Intelligence in Education, telecommunication, and Biology

 

Personal webpage

http://computer.srbiau.ac.ir/index.php/faculty/mirzarezaei

 (My schedule in Google Calendar (following link

 My Google calendar 

 میترا ميرزارضايي

 Mitra Mirzarezaei

 استادیار گروه کامپیوتر

  •  مدیر گروه مقطع  ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش‌ نرم‌افزار

 زمینه‌های پژوهش:      

 Statistical and Structural Pattern Recognition

Bioinformatics

Machine Learning and Soft Computing

Artificial Intelligence in Education, telecommunication, and Biology

 صفحه‌ی وب شخصی: 

 http://computer.srbiau.ac.ir/index.php/faculty/mirzarezaei

روزهای حضور  در نيمسال اول سال تحصيلی 97-1396:     

شنبه 8:30- 13:00        دفتر گروه - ساختمان ابن سينا بلوک سی- ط 4       مراجعه دانشجويان با هماهنگی قبلی

يکشنبه 8:30 -10:00     دفتر گروه - ساختمان ابن سينا بلوک سی- ط 4       مراجعه دانشجويان با هماهنگی قبلی

            10:15-12:45     کلاس 411- درس شناسايي الگو 

دوشنبه  8:30- 13:00    دفتر گروه - ساختمان ابن سينا بلوک سی- ط 4       مراجعه دانشجويان با هماهنگی قبلی

سه شنبه   8:30 -10:00     دفتر گروه - ساختمان ابن سينا بلوک سی- ط 4  مراجعه دانشجويان با هماهنگی قبلی

                 10:15-12:45     کلاس 411- درس شناسايي ساختاری الگو 

چهارشنبه  8:30 -10:00     دفتر گروه - ساختمان ابن سينا بلوک سی- ط 4   مراجعه دانشجويان با هماهنگی قبلی

                  10:15-12:45     کلاس 412- درس نظريه بازيها  

 لطفا برای مراجعه در روزها و ساعتهای ذکر شده از طريق پيامک از قبل هماهنگ نماييد.

جزئیات روز و ساعات حضور در دانشگاه براساس تقویم گوگل که به صورت هفتگی بروز میشود:

تقویم گوگل مدیر گروه مقطع ارشد

My Google calendar

 تماس:

 ایمیل:

 mirzarezaee[at]srbiau]dot]ac[dot]ir, and  mirzarezaee[at]yahoo[dot]com

 تلفن: 09391505738

ارتباط از طريق ارسال پيامک در روزهای کاری از ساعت 10- 16، پیام‌های متنی در خارج از این ساعات پاسخ داده نمی‌شود.