مقاله مستخرج از رساله دکتری

نوشته شده توسط دکتر رشادی

به اطلاع دانشجویان دکتری می‌رساند براساس تاکید مجدد پژوهشی دانشگاه در خصوص الزامات مقاله‌ی مستخرج از رساله‌ی دکتری، حتما موارد مربوط به بخشنامه شامل نویسنده مسئول بودن استاد راهنما، نحوه ذکر شدن affiliation و... را رعایت نمایند.

لینک بخشنامه

این اطلاعیه از طریق کانال تلگرام گروه کامپیوتر نیز اعلام می‌شود:

https://telegram.me/ComputerSrbiau