درباره ما

نوشته شده توسط Super User

درباره دانشکده فنی مهندسی:

 دانشکده فنی و مهنـدسی با زیربنای 6500 متر مربع و در پنج طبقه یکی از17 دانشکده ومراکز تحقیقاتی واحد علوم و تحقیقات می باشـد . در مجاورت این دانشکده ساختمان آزمایشگاههـا با زیر بنای 2700 متـر مربع و در دو طبقـه قـرار گرفتـه است . این دانشکـده دارای 1532 دانشـجو در مقطع کارشناسـی ، 1668 دانشجـو در مقطع کارشناسی‌ارشد و 769 دانشجو در مقطع دکتری می باشد.فعالیـت آموزشی و پژوهشی دانشکـده برای مقاطع دکتری ، کارشناسی‌ارشد و کارشناسی ارائه می گردد.رشتـه های تحصیلی فعال در حال حاضر شامـل 4رشتـه و 4 گرایش در مقطع کارشناسی، 8 رشته و 26گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 8 رشتـه و23 گرایش در مقطع دکتری می باشد.تعداد اعضـای هیأت علمی دانشکـده 113 نفر می باشد که علاوه بر این تعداد حدود 90-100نفر استاد مدعو نیز درهرترم، امورآموزشی و پژوهشی دانشجویان را با هماهنگی مدیران گروههای آموزشی انجام می دهند.تعداد دانشجویان فعال دانشکده در کلیه مقاطع در حال حاضر 3969نفر می باشند.

ریاست دانشکده :
جناب آقای دکتر امیرمسعود رحمانی
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
مرتبه علمی: دانشیار