اساتید

فیلتر نمایش # 
نام سمت در دانشگاه استان
دکتر میدیا رشادی مدیر گروه مقطع دکتری (گرایش های معماری کامپیوتر، نرم افزار و هوش مصنوعی) و مقطع کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر تهران
دکتر امیر مسعود رحمانی تهران
دکتر علی رضایی تهران
دکتر جمشيد شنبه زاده تهران
دکتر سميه جعفرعلی جاسبی تهران
دکتر ابراهيم مهدی پور تهران
دکتر مهران محسن زاده تهران
دکتر مهدی حسين زاده تهران
دکتر ميترا ميرزارضایی مدير گروه ارشد رشته های مهندسی نرم افزار، هوش مصنوعی و مکاترونیک تهران
دکتر سيد محسن هاشمی تهران
دکتر آرش شريفی تهران
دکتر فايزه فريور تهران
دکتر بابک رضايي راد تهران
دکتر فرزاد زرگری تهران