سمينار تخصصي محاسبات نرم و داده‌های عظیم

نوشته شده توسط دکتر رشادي

کمیته دانشجویی انجمن سیستم‌های هوشمند در آزمایشگاه سیستم‌های هوشمند برگزار مي‌کند.

آدرس سايت:

 http://isssi.um.ac.ir/

زمان: 7 و 8  اسفند از  ساعت  9  الی  12  و 14 الی  15.30

تلفن تماس: 84062160-021

ضمناً، در پایان برای شرکت کنندگان گواهی شرکت در سمینار صادر خواهد شد.