قابل توجه دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری

نوشته شده توسط Midia Reshadi

دانشجویان مقطع ارشد، دکتری رشته‌های مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات که درس «الگوریتم طراحی مدارهای پرتراکم» روز چهارشنبه و درس «پردازنده‌های شبکه‌ای» روز شنبه را اخذ نموده‌اند توجه نمایند کهساعت شروع این کلاس‌ها  14:00  خواهد بود.