امتحان جامع نیمسال دوم 94-95

نوشته شده توسط دکتر رشادی.

ثبت‌نام امتحان جامع به صورت حضوری انجام می‌شود و دانشجویان متقاضی  باید در فرم ذیل عناوین درس‌ها را نوشته و سپس پس از تائید گروه و استاد راهنما، فرم را به آموزش دانشکده تحویل نمایند. لازم بذکر است درس‌ها توسط گروه انتخاب شده که  براساس هماهنگی است که مدیران گروه با اساتید درس‌ها انجام داده‌اند.

برگه ثبت‌نام امتحان جامع:

http://computer.srbiau.ac.ir/attachments/article/139/General_Exam_Registeration_Form.pdf

موعد ثبت‌نام برای گرایش هوش مصنوعی 18 فروردین از ساعت 9:30 تا 11:30

ثبت‌نام گرایش‌های نرم‌افزار و معماری کامپیوتر:

22 و 23 فروردین ساعت 13 الی 14:30 است.

 

اطلاعات تماس در لینک مدیر گروه:

http://computer.srbiau.ac.ir/index.php/faculty/reshadi

http://computer.srbiau.ac.ir/index.php/faculty/sharifi

 

تاریخ امتحان: 25-26-27 اردیبهشت ماه است و ساعت امتحانات اعلام خواهد شد.

ین اطلاعیه از طریق کانال تلگرام گروه کامپیوتر علوم و تحقیقات نیز ارسال می‌شود.

https://telegram.me/ComputerSrbiau

اخذ مجوز دفاع دکتری

نوشته شده توسط دکتر رشادی.

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری:

گروه کامپیوتر از نیمسال دوم 94- 95 به بعد  مجوز دفاع نهایی مقالات چاپ شده در مجلات ISI با مشخصات ذیل را صادر خواهد کرد:

http://computer.srbiau.ac.ir/attachments/article/177/ISI-Journal-Specs-Version_1.0-anouncement.pdf

نحوه تخصیص سقف نمره در دفاع دکتری براساس کیفیت مجله:

http://computer.srbiau.ac.ir/attachments/article/177/Thesis-evaluation-student-announcement.pdf

این اطلاعیه از طریق کانال تلگرام گروه کامپیوتر علوم و تحقیقات نیز ارسال می‌شود.

https://telegram.me/ComputerSrbiau

برنامه امتحان جامع نیمسال اول 95-96

نوشته شده توسط دکتر رشادی.

برنامه‌ی امتحان جامع در لینک موجود است. دانشجویان پس از بررسی در صورت وجود مشکلی در برنامه، مراتب به ایمیل مدیران گروه اعلام نمایند.

اطلاعات تماس آقای دکتر شریفی

اطلاعات تماس آقای دکتر رشادی

این اطلاعیه از طریق کانال تلگرام گروه مهندسی کامپیوتر منتشر شده است.

https://telegram.me/ComputerSrbiau

 

آخرین مهلت ارائه نمره درس سمینار

نوشته شده توسط Midia Reshadi.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد، آخرین موعد گروه برای تائید برگه نمره سمینار به شرح ذیل است:

نیمسال اول هر سال: 15 دی ماه

نیمسال دوم هر سال: 15 خرداد