بازدید از شرکت توگا

نوشته شده توسط دکتر رشادی.

جهت ایجاد ارتباط دانشگاه با صنعت، به اطلاع می‌رساند، امکان بازدید دانشجویان گروه مهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات تهران از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا ( توگا) برای صبح دوشنبه (20 اردیبهشت  1395 ) فراهم شده است.  لذا دانشجویان محترم گروه کامپیوتر دانشگاه (مهندسی کامپیوتر-مهندسی مکاترونیک-مهندسی فناوری اطلاعات)  در صورت تمایل، می توانند به مسئول هماهنگی این برنامه، آقای مهندس بخشیانی ایمیل درخواستی ارسال نمایند .روز بازدید: دوشنبه 20 اردیبهشت 

ساعت بازدید: 9 الی 10:30 صبح

آدرس کارخانه: ایران – کرج – كیلومتر 7 جاده فردیس - بلوار مپنا

 آدرس ایمیل آقای بخشیانی:      nbakhshiani[at] yahoo[dot]com

امتحان جامع

نوشته شده توسط دکتر رشادی.

زمان امتحان جامع نیمسال دوم 94-95

تاریخ امتحان: 25-26-27 اردیبهشت ماه است و ساعت امتحانات اعلام خواهد شد.

اطلاعیه‌های گروه در کانال تگلرام گروه اعلام می‌شود:

https://telegram.me/ComputerSrbiau